INFORMACJA:

Opłata za obiady

w miesiącu listopadzie 2020r.

wynosi  76,00zł           

(19 dni x 4,00zł )

Płatność wyłącznie na konto  do dnia  10.11.2020r.

Numer konta – BS Głogów 35 8646 0008 0000 0600 2105 0001

Rezygnację z obiadów proszę zgłaszać wyłącznie u Kierownika Gospodarczego

najpóźniej w danym dniu do godz. 8:00 pod nr te. 76/8312250 lub 793427706.

JADŁOSPIS: