Budynek Jaczów:

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00.

Wychowawcy świetlicy: mg Katarzyna Kaczocha, mgr Anna Tondel, mgr Ewa Borodziuk

Godziny odjazdów autobusów:

Kurs I – 13:40 przystanek szkoła

Kurs II- 14:55 przystanek „ Sołtys ”

Numery telefonów do świetlicy:

739 677 146   ( 6:30- 7:45  , 12:45- 16:00 )  Jaczów

Budynek Jerzmanowa:

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:30 do 16:00.

Wychowawcy świetlicy: mgr Julita Zwolińska, mgr Anna Tondel, mgr Katarzyna Kaczocha

Godziny odjazdów autobusów: 13:30, 14:50, 16:00         

Telefon kontaktowy:  502 480 279 Jerzmanowa