Mgr Ewa Szywała

Logopiedia w klasach I – III od poniedziałku do piątku

WOLONTARIAT „Podaj Pomocną Dłoń”

Opiekunowie: mgr Katarzyna Kaczocha, mgr Anna Tondel, mgr Ewa Borodziuk

Zasady działania:

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,

Szkolny wolontariat „Podaj Pomocną Dłoń „ skierowany jest do dzieci , które  chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Wolontariusze –  w naszej szkole to wszyscy uczniowie klas I – V. Aktywny udział uczniów  w zbiórkach szkolnego wolontariatu odnotowany jest na kartach wolontariatu u opiekunów .