CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkołyUstawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca – Zuzanna Kurek (kl. 5)

Zastępca przewodniczącej – Natasza Szablewska (kl. 5)

Sekretarz – Aleksandra Bielska (kl. 4 b)

Skarbnik – Nina Kozdraś (kl. 4 b)

oraz Sekcja Pomocnicza:

Natalia Jasak  (kl. 4 a)

Oliwia Grabowska (kl. 4 a)

Opiekunowie SU: mgr Magdalena Nadymus, mgr Katarzyna Kaczocha