CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkołyUstawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie na rok szkolny 2023/2024:

Przewodnicząca – Wiktoria Balcer (kl. 5 a)

Zastępca przewodniczącej – Ida Dubienko (kl. 5 a)

Sekretarz – Hanna Ryzyków (kl. 5 b)

oraz Sekcja Pomocnicza:

Zuzanna Gruba (kl. 5 b)

Alicja Łęska (kl. 5 a)

Opiekunowie SU: mgr Magdalena Nadymus, mgr Katarzyna Kaczocha