CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkołyUstawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca – Julia Nowak

Zastępca – Dawid Fedor

Skarbnik – Idalia Dubienko

Sekretarz – Bartosz Kijas

Opiekunowie SU: mgr Magdalena Nadymus, mgr Katarzyna Kaczocha