– Zajęcia pozalekcyjne

Uczennice z klasy 4 i 5 podczas zajęć z koła polonistycznego wykonały portfolio oraz przygotowały prezentację multimedialną dotyczącą biografii Henryka Sienkiewicza. Następnie swoją pracą podzieliły się na lekcjach języka polskiego. Przekazały kolegom i koleżankom życiorys Henryka Sienkiewicza, który jest Patronem Szkoły Podstawowej w Jaczowie. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie urodził się pisarz, do jakiej …

Czytaj więcej Lekcja o Henryku Sienkiewiczu

Back to top