Jaczów, dnia 28.02.2024 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Rodzice!
W związku z utrudnieniami w ruchu drogowym wynikającymi z protestu rolników
w dniach 29.02.-01.03 2024 r. dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy szkolnej będą pod
opieką wychowawców świetlicy do czasu odbioru przez rodziców/opiekunów.

Z poważaniem
Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

Czytaj więcej Komunikat Dyrektora