21 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie oraz podsumowanie roku szkolnego 2023/2024.

Z tej okazji, w Kościele Apostołów Szymona i Tadeusza Judy, Ksiądz Proboszcz Piotr Matus odprawił mszę świętą w intencji uczniów, pracowników oraz przyjaciół szkoły.

W murach naszej szkoły miał miejsce uroczysty apel, podczas którego Pani Wioletta Olejnik – Dyrektor Szkoły, Pan Marcin Wojciechowski – Przewodniczący Rady Gminy oraz Pani Monika Krawczyk-Szews – Starszy Inspektor ds. Oświaty wręczyli Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Jerzmanowa uczniom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej, działają na rzecz innych uczniów i osób, a przy tym osiągają wysokie wyniki w nauce: Klaudii Gorzelańczyk, Idalii Dubienko, Zuzannie Gruba, Filipowi Kłosowskiemu, Piotrowi Mońka. Ponadto wręczono Stypendium absolwenta Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie za najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2023/2024, które otrzymała Liliana Dubienko. Dyrektor Szkoły, pani Wioletta Olejnik wraz z Radą Pedagogiczną przyznali Nagrodę Dyrektora Szkoły uczniowi klasy VIIIA Piotrowi Mońka. Nagrodę za wysokie wyniki w nauce Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego otrzymał uczeń klasy VIA Dawid Fedor.

Wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych to również nieodłączny element końcoworocznej uroczystości. Pani Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyli świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody wyróżnionym uczniom z klas IV – VIII.

Dyrektor Szkoły Wioletta Olejnik, tego dnia skierowała również wiele ciepłych słów dla najmłodszych uczniów szkoły, dziękując im za wspólnie spędzony czas w szkole, za ich starania włożone w naukę, życząc bezpiecznych wakacji.

Następnie nagrodzono uczniów, którzy w minionym roku szkolnym reprezentowali szkołę na arenie sportowej odnosząc liczne sukcesy, m.in. zdobywając mistrzostwo powiatu głogowskiego oraz II miejsce w półfinale piłki koszykowej województwa dolnośląskiego.

Ponadto na scenę zaproszeni zostali absolwenci opuszczający mury szkoły, z rąk Pani Dyrektor Wioletty Olejnik oraz wychowawcy Pani Magdaleny Łojko odebrali świadectwa ukończenia szkoły, z życzeniami powodzenia na dalszych etapach kształcenia.

Dyrektor Szkoły podziękowała za współpracę i pożegnała pracowników przechodzących na emeryturę Panią Elżbietę Urbanowicz-Przysiężną oraz Panią Marię Ratajczak. Wręczyła również nagrody jubileuszowe pracownikom szkoły Pani Marii Ratajczak i Pani Wioletcie Mysłowskiej oraz Pani Joannie Czarnieckiej.

Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez koła taneczne, wokalne oraz instrumentalne pod opieką Pań Pauliny Wolanin i Marioli Dubowskiej. Artyści zaprezentowali utwory „Wesoło Was dziś witamy”, „To wakacji już czas” „Hallelujah”, uczennica klasy VIIA Hanna Reda zaśpiewała utwór „Biegnij przed siebie”.

Pani Dyrektor Wioletta Olejnik składa wyrazy wdzięczności osobom pomagających w przygotowaniu uroczystości, dla całego grona pedagogicznego, wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców oraz wszystkich przyjaciół szkoły: Pani Annie Obolewicz – Wójt Gminy Jerzmanowa, Radzie Gminy Jerzmanowa, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie, Panu Józefowi Przebięda – Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie, a także Pani Wioletcie Cyran – Sołtys wsi Jaczów.

Bezpiecznych, słonecznych i pełnych pozytywnych wrażeń wakacji

życzą Pani Dyrektor i grono pedagogiczne

Szkoły Podstawowej w Jaczowie.

Do zobaczenia we wrześniu!

Opracowała: Magdalena Nadymus

Oprawa fotograficzna: Beata Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie