Poniżej zestaw podręczników do poszczególnych poziomów klas na nowy rok szkolny

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie