Przypominamy o obowiązku zgłoszenia dziecka do świetlicy

w nowym roku szkolnym 2024-2025. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w sekretariacie szkoły. Termin zgłoszeń upływa 26 sierpnia.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie