Uczennice z klasy 4 i 5 podczas zajęć z koła polonistycznego wykonały portfolio oraz przygotowały prezentację multimedialną dotyczącą biografii Henryka Sienkiewicza. Następnie swoją pracą podzieliły się na lekcjach języka polskiego. Przekazały kolegom i koleżankom życiorys Henryka Sienkiewicza, który jest Patronem Szkoły Podstawowej w Jaczowie. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie urodził się pisarz, do jakiej szkoły chodził, czym się interesował. Poznali jego najsłynniejsze dzieła, a także rok, w którym otrzymał Nagrodę Nobla. Uwieńczeniem lekcji były karty pracy, które przygotowały dziewczęta w celu podsumowania wiadomości o twórcy.

Opracowała: Beata Kalinowska- Augustyniak

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie