Jeśli dziecko nie potrafi rozróżnić czasu, miejsc i przestrzeni, w których nie powinno korzystać z własnego smartfona czy tabletu, to w dużej mierze odpowiedzialność leży po stronie rodziców.

Gdzie najpewniej jest problem? W szerokim, wręcz nieograniczonym dostępie dziecka do nowych technologii oraz w braku zasad ich stosowania. Dlaczego domowe regulacje dotyczące używania cyfrowych dobrodziejstw są takie ważne i czy potrafimy być konsekwentni w swoich postanowieniach?

Domowe zasady korzystania z mediów cyfrowych – dlaczego warto

60,6% respondentów przyznało, że w ich domach nie funkcjonują żadne zasady związane z używaniem smartfonów i Internetu, a 35% dzieci uważa, że rodzice nigdy nie podejmowali rozmów dotyczących szkodliwości nadużywania cyfrowych dobrodziejstw (Badania prowadzone w latach 2015-2016 przez Uniwersytet Gdański oraz Fundację Dbam o Mój Z@sięg wśród 22 000 osób między 12. a 18. rokiem życia).

Tymczasem jednym z budulców tak zwanej odpowiedzialności cyfrowej naszych dzieci jest właściwe modelowanie postaw w codziennym używaniu cyfrowych dobrodziejstw. Dlaczego takie zasady są ważne?


 • Budują poczucie bezpieczeństwa dziecka poprzez fakt tworzenia codziennych rytuałów odnoszących się do nowych technologii.
 • Wyznaczają dziecku stałe granice, które zna i rozumie, wykształcają zdrowe nawyki związane z e-higieną (które zaprocentują w jego dorosłym życiu z technologią), zmniejszają poczucie stresu (pojawia się czas na odpoczynek od informacyjnego przeciążenia powodującego przemęczenie młodego umysłu).
 • Pobudzają do kreatywnego poszukiwania zajęć w czasie wolnym, jak również mogą przyczyniać się do zmniejszania konfliktów rodzinnych dzięki jasnym regułom, do których przestrzegania każdy jest zobowiązany.
 • Pomagają spędzać więcej czasu razem, bez dekoncentrującego wpływu smartfonów.

Kilka ciekawych pomysłów do zastosowania „od zaraz”

Zasady te stanowią ramę w używaniu cyfrowych urządzeń komunikacji i tak rozumiane – są naturalną konsekwencją wdrożonych w rodzinie rytuałów.  Pomysłów na uregulowanie naszego codziennego współistnienia w sąsiedztwie mediów cyfrowych jest naprawdę wiele:

 • nieużywanie urządzeń cyfrowych podczas wspólnych posiłków,
 • niezabieranie ze sobą smartfona do łóżka,
 • dokładne i konsekwentne pilnowanie czasu przeznaczonego na korzystanie z Internetu,
 • możliwość korzystania z mediów cyfrowych po wywiązaniu się z obowiązków domowych czy szkolnych,
 • używanie mediów cyfrowych tylko w miejscach bezpiecznych,
 • niekorzystanie z urządzeń mobilnych podczas spotkań towarzyskich,
 • wspólne korzystanie z cyfrowych urządzeń ekranowych w celu rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu,
 • ukazywanie pozytywnych aspektów związanych z używaniem nowych technologii, takich jak zaoszczędzenie czasu czy pieniędzy.

Ustalając rodzinne zasady naszego współistnienia z urządzeniami mobilnymi, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 • o zasadach panujących w domu współdecydują wszyscy członkowie rodziny – rodzic pozostaje liderem w procesie ich tworzenia,
 • ustalone zasady dotyczą wszystkich domowników,
 • zasady są konsekwentnie przestrzegane, wszyscy wiedzą, jakie konsekwencje towarzyszą ich złamaniu,
 • zasady są wiadome dla wszystkich,
 • najlepiej, kiedy pozostają spisane i umieszczone w widocznym miejscu,
 • zasady dotyczą nie tylko bezpośrednio korzystania z mediów cyfrowych, ale również rozciągają się na inne aktywności podejmowane przez członków rodziny w czasie wolnym, w czasie nauki i pracy.

Co możesz zrobić będąc rodzicem?

Wspólnie z dzieckiem ustal zasady codziennego korzystania z mediów cyfrowych. W tym celu możesz użyć specjalnie przygotowanej dla rodziców strony internetowej http://domowykodeks.pl/. Wchodząc w zakładkę dla rodziców, możesz pobrać wzór domowego kodeksu odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych. 

 1. Tworząc zasady, zadbaj o to, aby Twoje dziecko miało poczucie wpływu na ich kształt. Ale pamiętaj – ostatnie zdanie należy do Ciebie.
 2. Stosuj się do ustalonych wspólnie z dzieckiem zasad. Tylko wtedy sprawisz, że dziecku będzie łatwiej ich przestrzegać.
 3. Pamiętaj, żeby nie karać swojego dziecka za złamanie ustalonych zasad. Za każdym odstąpieniem od ustalonych reguł kryje się bowiem ważna potrzeba Twojego dziecka.
 4. Pamiętaj, że zasady nie są ustalone raz na zawsze i jako takie mogą podlegać zmianie.

Pamiętaj, że problem nadużywania mediów cyfrowych przez dzieci rozpoczyna się wówczas, kiedy jedynym dostępnym dla dziecka światem pozostaje świat cyfrowy. Żadne zasady domowego korzystania z cyfrowych urządzeń ekranowych nie zastąpią dziecku Twojej obecności i uwagi.


Źródła: librus portal za:

 • Dębski M. (2017). Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań. Gdynia, dostępne na http://dbamomojzasieg.com/publikacje-raporty/