zielona szkoła

Piąty dzień na zielonej szkole okazał się równie atrakcyjny. Klasy starsze  rozpoczęły dzień od zajęć  lekcyjnych, w których aktywnie brały udział. Młodsi uczniowie korzystali z zajęć na basenie, zajęć sportowych na Orliku.  Po obiedzie,  pani psycholog Karolina Pisarska przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas IV-VII na temat zasad bezpiecznego kontaktu z osobą dorosłym. Omawiane treści zostały oparte w ramach rządowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem warsztatów było wypracowanie postawy asertywnej wobec osób nieznajomych, rówieśników, a także rozwijanie umiejętności szukania pomocy w sytuacji trudnej, zagrażającej. Po krótkiej rozmowie w kręgu uczniowie mieli okazję odegrać scenki z uwzględnieniem bezpiecznych granic.

Następnie udaliśmy się na spacer po mieście. Skorzystaliśmy z atrakcji Szklarskiej Poręby: siłowni na świeżym powietrzu.  Wieczorem, po kolacji, starsze klasy udały się na basen. Uwieńczeniem tego dnia była dyskoteka dla klas młodszych wraz ze szkołą z Jerzmanowej. Nasza koleżanka Milena z kl. 4b okazała się znakomitym didżejem i zagwarantowała wszystkim  doskonałą muzykę.

Dzień upłynął bardzo intensywnie i przyjemnie. 

Opracowała: Beata Kalinowska – Augustyniak

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie