W bieżącym roku szkolnym 10-dniowy wyjazd uczniów klas V i VII na Zieloną Szkołę odbędzie do miejscowości Jarosławiec. Wyjazd został zaplanowany w terminie od 15 ( piątek) do 24 (niedziela) września 2023r.

Pobyt na turnusie profilaktyczno-leczniczym odbędzie się w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „BARKA”.

Koszt przypadający na jednego ucznia wynosi 2 141,00 złotych i jest w całości finansowany przez Organ prowadzący –  Gminę Jerzmanowa.

Szczegółowy harmonogram wyjazdu oraz regulamin zamieszczamy w załączniku.