Szanowni rodzice, opiekunowie.

W dniu 15 września 2022 roku o godz. 16:00  w budynku szkoły w Jaczowie

 odbędzie się zebranie ogólne z Dyrektorem Szkoły Panią Wiolettą Olejnik,

o godz. 16:30 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami.

Poniżej zamieszczono harmonogram zebrań:

 • kl. I A   – sala 108
 • kl. I B   – sala 109
 • klII A   – sala wielofunkcyjna
 • kl. II B    – sala 102
 • kl. III A  – sala B 204
 • kl. III B  – sala 107
 • kl. IV A  – sala 204
 • kl. IV B  – biblioteka
 • kl. V A   – pokój nauczycielski
 • kl. V B – sala 207
 • kl. VI  – sala 206
 • kl. VII  – sala 205
 • kl. VIII A – sala gimnastyczna
 • kl. VIII B – sala gimnastyczna

Na spotkaniach wychowawców z rodzicami odbędzie się wybór trójek klasowych.

Po zebraniach, o godz. 17:00 w pokoju nauczycielskim odbędzie się wybór Prezydium Rady Rodziców, na które serdecznie zapraszam wszystkich przewodniczących klas.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie