Szanowni rodzice, opiekunowie

W dniu 16 września 2021 roku o godz. 16:00  w budynku w Jaczowie

 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami.

Poniżej zamieszczono harmonogram zebrań:

 • I A   – sala 108- wejście od strony parking
 • I B   – sala 109- wejście od strony parkingu
 • II A   – sala stołówka szkolna- wejście główne do szkoły (po schodach)
 • III A    – sala 107- wejście od strony parkingu
 • III B  – sala 102 – wejście główne do szkoły (po schodach)
 • IV A  – sala 207- wejście od strony parkingu
 • IV B  – sala 206- wejście od strony parkingu
 • V      – sala 204- wejście od strony parkingu
 • VI     – sala 205- wejście od strony parkingu
 • VII A     – sala wielofunkcyjna- wejście od strony szatni
 • VII B     – sala wielofunkcyjna- wejście od strony szatni
 • VIII A    – sala gimnastyczna- wejście główne do szkoły (po schodach)
 • VIII B    – sala gimnastyczna- wejście główne do szkoły (po schodach)

Na spotkaniach wychowawców z rodzicami odbędzie się wybór trójek klasowych.

Po zebraniach o godz. 17:00 w pokoju nauczycielskim odbędzie się wybór Prezydium Rady Rodziców, na które serdecznie zapraszam wszystkich przewodniczących klas.

Rodzic /prawny opiekun/ ucznia musi mieć ubraną maseczkę zgodnie z reżimem sanitarnym.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie