Jak co roku w naszej szkole zorganizowana została zbiórka karmy dla czworonożnych  podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci do aktywnego udziału w zbiórce karmy. Organizatorami   akcji były opiekunki Szkolnego Wolontariatu 

pani Katarzyna Kaczocha i pani Ewa Borodziuk

Cieszymy się, że tak wielu uczniów  odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział w naszej akcji.

Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny dzieciom naszej szkoły. Dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim  za włączenie się w naszą akcję. Dzielenie się tym co mamy – to dobry nawyk!

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie