Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie serdecznie zapraszają Rodziców, Dziadków na udział w akcji Narodowego Czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Odbędzie się ono 8 września 2023 r. o:

  • godz. 10:00 w budynku szkoły w Jaczowie
  • godz. 11:00 w budynku szkoły w Jerzmanowej.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie