Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

     Dziś ostatni dzień roku szkolnego 2020/2021. Chciałabym serdecznie podziękować całej społeczności szkolnej – nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom  za podejmowany trud i ogromną pracę.

       Każdy rok szkolny niesie ze sobą nowe wyzwania, które podejmujemy z myślą o naszych uczniach. Ten rok też był pełen wyzwań. W bieżącym roku szkolnym, w związku z zagrożeniem epidemicznym, szkoła realizowała kształcenie na odległość z wykorzystaniem innowacyjnych technik i metod komunikacyjnych. Dziękujemy serdecznie Uczniom i ich Rodzicom za podjętą  współpracę w tym  trudnym czasie.  Doceniamy zaangażowanie każdego Rodzica, który odpowiedzialnie i w trosce o rozwój intelektualny swojego dziecka podejmował działania w wspieraniu dydaktycznej roli szkoły. 

Niemiecki pisarz, Andreas Pfluger napisał:

„Nie możemy zmienić kierunku wiatru,

ale możemy inaczej postawić żagle”.

     Słowa te odzwierciedlają prawdę o sytuacji w jakiej znalazła się ówczesna szkoła. W dobie pandemii i realnego zagrożenia zdrowia wszyscy stawaliśmy na wysokości zadania, aby cele i zadania szkoły zostały osiągnięte. Nie jesteśmy w stanie zmienić obecnej sytuacji, ale możemy robić wszystko, aby dalej wyznaczać kierunek w tej szkolnej żegludze.

    Dziękuję nauczycielom  za zaangażowanie, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do problemów, z którymi czasem bywa  się zmierzyć. Za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa, a nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki  w nauce.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza to szkoła, której  celem jest krzewienie postaw patriotycznych rozbudzonych sympatią do historii i tradycji naszej małej i dużej Ojczyzny.

      Jest to szkoła, której  priorytetem staje się podążanie   z duchem czasu, idąc w parze  z tradycją w przyszłość. Nie da się realizować tego celu bez współpracy z lokalnymi organizacjami, Radą Rodziców i organem prowadzącym-Gminą Jerzmanowa. Tylko razem możemy pielęgnować poczucie jedności i przynależności do jaczowskiej społeczności i jej korzeni.

Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie okazane naszej szkole:

  • Panu Lesławowi Golbie – Wójtowi Gminy Jerzmanowa,
  • Pan Tadeuszowi Kozakowskiemu -Przewodniczącemu Rady Gminy Jerzmanowa i Radzie Gminy Jerzmanowa 
  • OSP z terenu Gminy Jerzmanowa
  • Radzie Rodziców

Jest mi miło, że mogę liczyć na Państwa pomoc.

     Mając na uwadze wizję szkoły rozwijającej się, odnoszącej sukcesy edukacyjne, a przede wszystkim bliskiej sercom mieszkańców Jaczowa priorytetem staje się podążanie z duchem czasu, idąc w parze z tradycją   w przyszłość, nieustannie wcielając w życie słowa poety:

„Nie rzeczywistość sama, ale serce z jakim ku niej przystępujemy

daje rzeczom kształty i kolory.“

 Drodzy Absolwenci

Daliście się poznać , jako uczniowie weseli, pełni inicjatyw i pomysłów. Chętnie włączaliście się w życie szkoły, często występowaliście na szkolnej scenie podczas różnych uroczystości. Cieszymy się, że to właśnie w naszej jaczowskiej szkole mogliście podjąć wyzwania rozwijające wasze pasje i talenty. Zapamiętamy Was jako wesołych uczniów,  pełnych inicjatyw i pomysłów, którzy chętnie włączali się w życie szkoły.  Często występowaliście na szkolnej scenie podczas różnych uroczystości, reprezentowaliście szkołę na  uroczystościach gminnych. Doceniam Was za chęć stawania się lepszym uczniem, za wasz niezłomny upór w dążeniu do celu i za pielęgnowanie w sobie harcerskich wartości. Jestem pewna, że śmiało można stawiać Was jako wzór uczniów godnych naśladowania.  Życzę wam, abyście zawsze pozostali sobą, nie zmieniajcie się, ale rozwijajcie w sobie to, co piękne.

    Każdy z was osiągnął sukces, zrobił krok ku nowym możliwościom w poznawaniu świata i jego tajemnic. Przed Wami kolejny etap edukacyjny. Wiem, że opuszczacie tę szkołę jako zdolni, mądrzy i pełni ambicji uczniowie, przed którymi świat stoi otworem. Życzę wam dalszych sukcesów w nauce, umiejętności dokonywania słusznych wyborów.   

       Na koniec Wszystkim Uczniom, Absolwentom życzę udanych, radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Gdziekolwiek będziecie zawsze pamiętajcie o zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz o postawie godnego reprezentowania naszej szkoły.

Życzę wszystkim, aby ten czas zapisał się na długo w waszych sercach, byście po latach powrócili we wspomnieniach z łezką w oku.

Szczęśliwej drogi już czas.

Oficjalnie ogłaszam, że rok szkolny 2020/2021 uważam za zakończony !!!

Pani Dyrektor Wioletta Olejnik serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom szkoły za przygotowanie tej szczególnej i pięknej uroczystości.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Józefa Przebiędy – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie za pomoc w dbaniu o bezpieczeństwo naszych uczniów przy realizacji wielu przedsięwzięć szkolnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie