19 kwietnia 2023r. w Centrum Kultury MOK w Głogowie odbył się XXXI Regionalny Konkurs Recytatorski. Temat przewodni brzmiał: „Bo rodzina…to rodzina!”. W konkursie brało udział 29 uczestników, którzy przybyli z Głogowa, Polkowic, Lubina, Legnicy, Bolesławca i z Jaczowa.

Konkurs odbywał się w 6 kategoriach wiekowych. 

Michał Perczuk, uczeń klasy 1 a, zaprezentował swoje zdolności artystyczne na scenie MOK w  Głogowie, recytując “Bajkowa rodzina” (Wierszem pisane).

Michał za swoje wystąpienie otrzymał wyróżnienie i zapowiedział chęć udziału w kolejnej edycji konkursu. 

Wielkie gratulacje dla Michała oraz podziękowania dla rodziców, wychowawcy klasy

oraz pani Justyny za udział w przygotowaniu do konkursu.  

Przygotowała: Justyna Olejarz

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie

Wioletta Olejnik