W ramach obchodów XII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia została przeprowadzona ogólnoszkolna akcja, podczas której na wesoło utrwalaliśmy mnożenie i dzielenie w pamięci.  W akcji brali udział uczniowie kl. I- V z budynku w Jaczowie.

Działania matematyczne, gotowe tabliczki mnożenia będą widniały w wielu miejscach w naszej szkole. Uczniowie w ramach dnia na 2 i 3 lekcji utrwalali  poszczególne działania w formie zabawy i oglądali film ze sposobami nauki tabliczki mnożenia. Wszystkie  lekcje matematyki w tym dniu rozpoczynała wspólna zabawa z tabliczką mnożenia i dzielenia. Wszystkie te działania miały na celu uświadomienie ważnych funkcji tabliczki mnożenia i propagowanie zabawowej formy uczenia się jej.  Każda klasa otrzymała przyznaną cyfrę od 1 do 10 i miała za zadanie wykonać plakat w formie wierszyków z tabliczką mnożenia. Pomysłów było mnóstwo. Wszystkie prace z działaniami, zostały powieszone na korytarzach szkoły w dostępnych miejscach, pełnią funkcję dekoracyjną, stanowią również źródło informacji.   

W drugiej części zabawy każda klasa przygotowała na kartkach działania ze swoim słupkiem, które zostały wykorzystane do wykonania żywego zdjęcia tabliczki mnożenia.  

Wszystkich wychowawcom i uczestnikom dziękuję za udział w obchodach matematycznego święta i zapraszam do udziału w kolejnej edycji, w przyszłym roku.

***********************

***********************

ZOBACZ NASZĄ FOTORELACJĘ TUTAJ

***********************

***********************

Opracowała: Agnieszka Wodnicka

Montaż filmu: Katarzyna Mońka

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie