wychowawcy klas pierwszych:

mgr Agnieszka Paś – kl. I A

mgr Magdalena Nadymus – kl. I B

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie