WYNIKI  SZKOLNEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO 

UCZNIÓW KLAS II-VIII NASZEJ SZKOŁY

Kolejna edycja Szkolnego Konkursu Kaligrafii odbyła się w lutym 2022r. Uczniowie mieli za zadanie, najładniej jak potrafią, przepisać tekst dotyczący fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza.
Członkowie  komisji, przy ocenie prac uczniów, brali pod uwagę następujące kryteria: 

-zgodność kształtu liter z ogólnie obowiązującymi zasadami pisowni,
– prawidłowe połączenia liter,
– poprawność ortograficzną,
– estetykę wykonania,
– brak poprawek i skreśleń.

WYNIKI:

 KLASY II-V – Jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

I miejsce- Aleksandra Nadymus IIA

II miejsce- Laila Lechwar IIB

III miejsce- Kacper Woźniak IIB

Wyróżnienie:

Milena Mróz IVA

Pola Ryndak VA

KLASY  VI-VIII – Jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

I miejsce- Amelia Zawadzka VIIB

II miejsce- Liliana Dubienko VIA

III miejsce Maja Jabłkowska VIIB

Wyróżnienie:

Mateusz Hołówko VIA

Aleksandra Sulima VIIB

Serdecznie gratulujemy.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Agnieszka Weinert- Piotrowska,  Beata Kalinowska- Augustyniak

Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie