W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbył się w naszej szkole konkurs pt. „Moja zakładka do książki”.

 W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas I – V. Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie zakładki do książki. W konkursie wzięło udział 24 uczniów.

18 listopada 2021 roku Pani Dyrektor Wioletta Olejnik wraz z Panią Beatą Nadymus wręczyły dyplomy, wyróżnienia oraz książki nagrodzonym uczniom.

Oto laureaci:

I miejsce – Zuzanna Woś    klasa I b

II miejsce – Oliwia Dyk     klasa I b

III miejsce – Hanna Jedut    klasa II a

Wyróżnienia:

Urszula Bury   klasa I b

Jagoda Pytlewska   klasa I b

Jakub Szulc   klasa I a

Aleks Franczak   klasa II a

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książeczki.

Życzymy dalszych sukcesów oraz zachęcamy uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Opracowała: Beata Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie