SZANOWNI RODZICE,

DRODZY UCZNIOWIE !

Informujemy, że

ZAŚWIADCZENIA Z WYNIKIEM  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

wydawane będą  – 9 lipca 2021 r. w godzinach 9.00 – 11.00.

Budynek Szkoły w Jaczowie