20 czerwca 2023 roku w naszej szkole miała miejsce ważna uroczystość.

Odwiedził nas p. Lesław Golba, wójt gminy Jerzmanowa.

Wraz z p.dyrektor Wiolettą Olejnik wręczali karty rowerowe uczniom, którzy tydzień wcześniej z powodzeniem zdali egzamin praktyczny.

Ponadto, młodzi rowerzyści otrzymali z rąk pana wójta piękne kaski rowerowe, odblaski i kamizelki. Wyposażeni w prezenty i dokument karty rowerowej ruszyli w rajd po ścieżkach rowerowych Głogowa.

Mimo przygód (np. spadający łańcuch), wycieczka zakończyła się sukcesem!

Humory dopisywały, a zadowoleni cykliści obiecali, że w czasie wakacji będą szlifować swoje umiejętności rowerowe przestrzegając przy tym przepisów ruchu drogowego i dbając o swoje bezpieczeństwo.

oprac.Robert Wrzesiński

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie