„…to nie mury tworzą klimat szkoły

ale ludzie, którzy w niej przebywają”. 

Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie