W kwietniu, który jest miesiącem Świadomości Autyzmu nasza szkoła włączyła się w akcję promowania otwartości, empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób w spektrum autyzmu. Aby przybliżyć zachowanie i sposób patrzenia na świat osób z autyzmem zaprezentowano filmy „Amazing things happen” oraz „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”. Uczniowie mieli okazję do sprawdzenia i poszerzenia swojej wiedzy na temat autyzmu. Poprzez odpowiadanie na pytania związane z tym tematem. Naszą solidarność z osobami w spektrum autyzmu podkreśliliśmy również poprzez ubiór w kolorze niebieskim.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby w spektrum autyzmu często mają trudności z funkcjonowaniem w codziennym życiu. Drażni ich hałas, cisza czy materiał ubrania. Sól może mieć dla nich kwaśny smak, a śnieg może parzyć. Mocno uzewnętrzniają swoje emocje lub głęboko je skrywają. Nie jest to złe postrzeganie świata. Jest inne i zasługuje na zrozumienie.

Przygotowała: Magdalena Malinowska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie