ZMIANA HARMONOGRAMU DOWOZÓW SZKOLNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie, informuje, że w dniach 24.01.2022 r. do 28.01.2022 r. nastąpi zmiana w harmonogramie dowozów i odwozów szkolnych.

Dowozy:

Smardzów – 7.35

Jaczów Przedszkole – 7.38

Jaczów Szkoła – 7.40

Odwozy z budynku w Jerzmanowej:  

13.30, 14.50 i/lub 15.15

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie