zakończenie roku szkolnego 2021 2022

24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie oraz podsumowanie roku szkolnego 2021/2022.

Z tej okazji, w Kościele Apostołów Szymona i Tadeusza Judy, Ksiądz Proboszcz Piotr Matus odprawił mszę świętą w intencji uczniów, pracowników oraz przyjaciół szkoły.

W murach naszej szkoły miał miejsce uroczysty apel, podczas którego Pan Lesław Golba, Wójt Gminy Jerzmanowa oraz Pani Wioletta Olejnik, Dyrektor Szkoły wręczyli Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Jerzmanowa uczniom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej, działają na rzecz innych uczniów i osób, a przy tym osiągają wysokie wyniki w nauce. Pani Dyrektor wraz z Panem Wójtem wręczyli również Stypendium absolwenta Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie za najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2021/2022, które otrzymała uczennica klasy VIIIA Emilia Kantowicz.

Wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych to również nieodłączny element końcoworocznej uroczystości. Pani Dyrektor wręczyła świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody wyróżnionym uczniom z klas IV – VIII.

Dyrektor Szkoły, Pani Wioletta Olejnik, tego dnia skierowała również wiele ciepłych słów dla najmłodszych uczniów szkoły, dziękując im za wspólnie spędzony czas w szkole, za ich starania włożone w naukę, życząc bezpiecznych wakacji. Następnie Pani Dyrektor wręczyła dyplomy i upominki przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego oraz uczniom reprezentującym szkołę na arenie sportowej w minionym roku szkolnym.

Nagrodę otrzymał również uczeń klasy VII A, Tomasz Nadymus, który w w roku szkolnym 2021/2022 nie opuścili ani jednego szkolnego dnia.

Ponadto na scenę zaproszeni zostali absolwenci opuszczający mury szkoły, z rąk Pani Dyrektor Wioletty Olejnik, Pana Wójta Lesława Golby oraz wychowawców – p. Beaty Jaworskiej oraz p. Przemysława Mazana odebrali świadectwa ukończenia szkoły, z życzeniami powodzenia na dalszych etapach kształcenia.

Dyrektor Szkoły wręczyła nagrody jubileuszowe nauczycielom p. Ewie Weryszko oraz p. Justynie Olejarz, a także pracownikom szkoły p. Iwonie Bielskiej i p. Dariuszowi Śmigaj.

Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez koło taneczne uczniów klas I-III pod opieką p. Pauliny Wolanin. Artyści z koła wokalnego zaprezentowali utwór „Bo świat to my”, uczennica klasy IB utwór „Ostatni dzwonek”, uczennica klasy VIIIA Emilia Kantowicz utwór „People help the people”, a na zakończenie uczennica klasy V Natasza Mysłowska zagrała na skrzypach utwór Luigiego Boccherini pt. „Menuet”. Opiekunem artystycznym uczniów była p. Mariola Dubowska.

Pani Dyrektor, Wioletta Olejnik, składa wyrazy wdzięczności osobom pomagających w przygotowaniu uroczystość, dla całego grona pedagogicznego, wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców oraz wszystkich przyjaciół szkoły: Panu Lesławowi Golbie – Wójtowi Gminy Jerzmanowa, Radzie Gminy Jerzmanowa, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie, Panu Józefowi Przebięda – Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie, a także Panu Józefowie Koszko – sołtysowi wsi Jaczów.

Bezpiecznych, słonecznych i pełnych pozytywnych wrażeń wakacji

życzą Pani Dyrektor i grono pedagogiczne

Szkoły Podstawowej w Jaczowie.

Do zobaczenia we wrześniu!

Opracowała: Magdalena Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie

pierwsza część

druga część