W dniu 3 marca 2023 r. odbyło się podsumowanie I semestru roku szkolnego 2022/2023, czyli Apel Wzorowego Ucznia.

W tym wyjątkowym dniu w naszej szkole gościli: Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowa pan Tadeusz Kozakowski, Radny Gminy Jerzmanowa pan Jerzy Wolski, Ksiądz Proboszcz Piotr Matus, a także rodzice wyróżnionych uczniów.

Podczas części oficjalnej w imieniu Wójta Gminy Jerzmanowej Pana Lesława Golby głos zabrał pan Tadeusz Kozakowski. Uczniowie otrzymali dyplomy za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz 100% frekwencję, rodzice natomiast – listy gratulacyjne.

Dyrektor Szkoły pani Wioletta Olejnik w swoim przemówieniu zwróciła się do uczniów, ich rodziców oraz zaproszonych gości:

„Wielką satysfakcją są dla mnie wszelkie osiągane przez Was sukcesy – te małe i duże, które uczą Was wiary we własne możliwości oraz tego, że nie ma rzeczy nie do pokonania. Sukces jest zawsze na wyciągnięcie ręki, jeśli się ją tylko wyciągnie w odpowiednią stronę. A potem można czerpać z nauki pełnymi garściami. Poznawać to, co dotąd było nieznane, odkrywać nowe lądy wiedzy i otwierać się na świat i jego tajemnice.

Henryk Sienkiewicz, Patron naszej szkoły napisał:

„Nie rzeczywistość sama,

ale serce z jakim ku niej przystępujemy,

daje rzeczom kształty i kolory”.

Drodzy uczniowie, czasami szkolna rzeczywistość może okazać się trudna, na pozór wręcz nie do pokonania, ale tylko serce pełne zapału, wytrwałości i uporu jest w stanie nadać jej nowe kształty i kolory. Życzę Wam, aby wasze serca były zawsze kreatywne – zdolne do pokonania nowej rzeczywistości, a zwłaszcza tej, która zabierze Was w niesamowitą podróż do Krainy Nauki, Wiedzy i Mądrości.

Jako Dyrektor Szkoły widzę na co dzień, jak bogata oferta edukacyjna szkoły sprzyja osiąganiu wysokich wyników w edukacji naszych uczniów, a także pozwala rozwinąć skrzydła w dziedzinach artystycznych i sportowych. Dlatego w tym miejscu chcę skierować kilka słów do Wójta Gminy Jerzmanowa Pana Lesława Golby, Przewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowa – Pana Tadeusza Kozakowskiego i Rady Gminy Jerzmanowa. Dziękuję za okazałe wsparcie, za dbałość o najwyższą jakość wyposażenia sal lekcyjnych, szkolnej biblioteki, a przede wszystkim za troskę o bezpieczeństwo uczniów. Dziękuję również za nowe oświetlenie na sali gimnastycznej. Dziękuję, że nasza gmina inwestuje w edukację, gdyż wierzę, że jest to inwestycja w przyszłość naszego narodu”.

W czasie apelu nasi uczniowie prezentowali swoje talenty artystyczne. Koło muzyczne pod opieką pani Marioli Dubowskiej zaprezentowało dwa utwory: „Wznieś serce nad zło” i Dni których nie znamy”, Lena Kuczyńska na skrzypcach zagrała „Krakowiaka”, natomiast uczennice z klasy 5a – Jagoda Dziedzic, Maria Śpiewak, Julia Nowak oraz Oliwia Grabowska przedstawiły inscenizację taneczno-muzyczną do utworu „Set me free”. Opiekunem artystycznym grupy była pani Beata Kalinowska-Augustyniak.

Piotr Mońka, uczeń klasy siódmej odebrał dyplom oraz nagrodę za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Zostań Mistrzem Słówek”

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Wioletta Olejnik życzyła wielu sukcesów uczniom w kolejnym półroczu roku szkolnego 2022/2023.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom oraz ich rodzicom.

WZOROWI UCZNIOWIE w I semestr r. sz. 2022/2023

Klasa IV A

 1. Dominik  Dejlich         –  5,27                       
 2. Idalia Dubienko           –  5,18                       
 3. Jakub  Kityk                 –  5,18                                  
 4. Alicja Łęska                 –  5,09                                   
 5. Szymon Molisak          –  4,82                                   
 6. Adam Molęcki             –  4,73                       
 7. Jakub Molisak              –  4,73

Klasa IV B

1.  Borys Niechciał             –  4,82

2.  Hanna Ryzyków            –  4,82

3.  Bartosz   Mazuruk         –  4,82

4.  Zuzanna Gruba              –  4,73

5.  Julia     Miterka             –  4,73

6.  Anna Miterka               –  4,55

Klasa V A

 1. Dawid  Fedor                  –  4,92                                
 2. Oliwia Grabowska         –  4,83                                 
 3. Mikołaj Matuszkiewicz –  4,83         
 4. Julia    Nowak              –  4,75                                  
 5. Daniel Kantowicz         –  4,58                                  
 6. Maria Śpiewak             –  4,58                                  
 7. Natalia Jasak                 –  4,50                                  
 8. Adrianna Lechwar        –  4,50

Klasa V B

1.  Aleksandra Bielska    –  5,33

2. Julia Łęska                   –  5,00

3.  Adrian Zając                –  4,92

4.  Natalia Sulima             –  4,50

5.  Natalia Łagoda            –  4,50

Klasa VI A

 1. Nikodem Chałubiński –  5,17
 2. Pola Ryndak                –  5,17
 3. Filip Kłosowski          –  5,08
 4. Natasza Szablewska    –  4,92
 5. Kordian Lipiński        –  4,83
 6. Zuzanna Kurek           –  4,75
 7. Tola Wójtowicz          –  4,75
 8. Hanna Reda                 –  4,58
 9. Klaudia  Stankowska  –  4,58

Klasa VII A

1.   Klaudia Gwazdacz     –  4,64

Klasa VIII A

1.   Tomasz Nadymus      –  5,36

Klasa VIII B

1. Maja Jabłkowska          –  4,71

2.  Amelia Zawadzka        – 4,57

3. Filip      Klecha             –  4,50

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ w I semestr r. sz. 2022/2023

Kl. I A                                                                 Kl. I B

 1. Wojewoda Aleksandra                       1.  Dziedzic Maja

                                                                 2. Miterka Klara

Kl. II A                                                              

 1. Cyran Weronika                                            

Kl. III A                                                               Kl. III B

 1. Szymon Kempski                                      1. Filip Świątek
 2. Aleksandra  Nadymus

Kl. IV B

    1.  Filip Gomoluch

   2. Bartosz Mazuruk

Kl. V B    

1. Aleksandra Bielska

Kl. VIII A                                                                      

 1. Tomasz Nadymus      

Dyrektor Szkoły pani Wioletta Olejnik składa serdeczne podziękowania gościom za przybycie i obecność, księdzu Proboszczowi za wsparcie duchowe, uczniom i ich rodzicom składa szczere wyrazy uznania.

Podziękowania kieruje również do nauczycieli i pracowników szkoły za pomoc w przygotowaniu uroczystości, a także do pani Katarzyny Kaczocha za piękne dekoracje.

Opracowała: Magdalena Nadymus

Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie