unplugged

UNPLUGGED

Czy  zachowanie nastolatka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy?

Czy młodzi ludzie decydując się na określone zachowania kierują się subiektywnymi przekonaniami na temat tego, co myślą i w jaki sposób się zachowują inni członkowie grupy rówieśniczej?

Czy subiektywne przekonania o postawach innych, przybierają postać tzw. błędnych przekonań normatywnych i mogą mieć znaczące konsekwencje dla zdrowia i profilaktyki?

W dniach 10 – 13 stycznia młodzież z klas VIII  mogła podjąć próby uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania, w związku z realizacją programu profilaktyki uniwersalnej                                            „ UNPLUGGED”.  Młodzież  przez  4 dni pracowała z certyfikowanym terapeutą Panem Arkadiuszem Tyrała rozwijając swoje umiejętności życiowe, korygując błędne przekonania oraz nabywając wiedzę o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych.

W ramach realizacji programu odbyły się również dwa spotkania z rodzicami, mające na celu dostarczenie wiedzy o substancjach psychoaktywnych i podniesienie kompetencji wychowawczych w relacji  rodzic – nastolatek.

Program został sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Realizacji programu podjęła się firma zewnętrzna INVESIS z Krakowa.

Koordynatorem programu w szkole była p. Julita Zwolińska

Opracowała: J. Zwolińska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie