W minionym tygodniu uczniowie klas I – III wzięli udział w Tygodniu z Patronem szkoły – Henrykiem Sienkiewiczem.

Henryk Sienkiewicz był pisarzem, którego dzieła wywarły ogromny wpływ na kształtowanie postaw i charakterów wielu pokoleń Polaków. Przez dziesiątki lat bohaterowie jego powieści służyli jako symbole cech i postaw życiowych, ich słowa nabierały wagi przysłów, stawały się trwałymi składnikami świadomości społecznej. Utwory wychodzące spod jego pióra stawały się bestsellerami od momentu ukazania się.

Realizacja projektu Tydzień z Patronem Szkoły miała na celu przybliżyć uczniom sylwetkę pisarza, jego utwory oraz zwrócić uwagę na to, jak wielkie znaczenie miał i ma nadal jego dorobek dla czytelników w Polsce i na całym świecie.

O tym, iż nie tylko w Polsce książki Sienkiewicza były czytane i podziwiane świadczy fakt, iż 10 grudnia 1905 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Był pierwszym Polakiem, który otrzymał tę nagrodę w dziedzinie literatury i to w czasie, gdy Polski nie było na mapie Europy.

Podczas realizacji projektu uczniowie poznali życiorys i dzieła Henryka Sienkiewicza, m.in. „Bajkę”, „Legendę Żeglarską”, „W pustyni i w puszczy”. Wzięli również udział w konkursie kostiumowym „Moja ulubiona postać z książki Henryka Sienkiewicza”.

Realizowane zadania były okazją do wzajemnej integracji dzieci, pogłębienia wiedzy, kształtowania postaw, odbycia niezwykłej podróży wraz z bohaterami dzieł patrona naszej szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z projektu:

Prezentacja o Patronie Szkoły:

Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców za ufundowanie nagród w konkursie kostiumowym.

Organizatorzy: Magdalena Nadymus, Anna Kardasz, Justyna Olejarz

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicz w Jaczowie