rekrutacja do klasy 1
rekrutacja do klasy 1

TRWA REKRUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Na podstawie zarządzenia 0050.12.2022 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

Zgłoszenia lub wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej można pobierać od 1 marca 2022 r. ze strony internetowej szkoły www.spjaczow.pl.

Wypełnione wnioski lub zgłoszenia proszę składać do dnia 31 marca 2022 r. za pomocą poczty elektronicznej spjacz@wp.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 76 831 22 50 lub 793 427 706 do godz. 15:00.

Pliki do pobrania:

Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie