Dzień bez przemocy
Dzień bez przemocy

W tym roku, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy obchodziliśmy w sobotę 2 października. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 15 czerwca 2006 roku.

Zgromadzenie wezwało wszystkie państwa członkowskie, agendy ONZ, regionalne, międzyrządowe i pozarządowe organizacje oraz wszystkich zainteresowanych do obchodów Dnia w celu szerzenia idei życia bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa w temacie m.in. poprzez edukację.

W naszej szkole zorganizowany został Tydzień bez Przemocy, w ramach którego wszystkie klasy uczestniczyły w zajęciach z pedagogiem i psychologiem szkolnym na temat przemocy, młodsze klasy wykonały w grupach wizerunek bohatera pozytywnego, dowiedziały się czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje oraz jak przeciwdziałać zachowaniom agresywnym.

Uczniowie klas starszych, z budynku w Jerzmanowej, wzięli udział                                  w warsztatach, przeprowadzonych przez Zespół ds Profilaktyki z Komendy Powiatowej Policji  w Głogowie na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Młodzież, wspólnie z wychowawcami, wykonała plakaty nawołujące do życia bez przemocy. Uczniowie klas VIII udekorowali korytarz wspólnie wykonanym “ drzewem bez przemocy” prezentując w ten sposób zachowania pożądane, pełne szacunku, akceptacji  i wzajemnej pomocy.

Opracowały: Julita Zwolińska i Karolina Pisarska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie