plakat merry xmas
plakat merry xmas

 SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 „Świąteczny Słowniczek Obrazkowy w j. angielskim”

        Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia Świątecznego Słowniczka Obrazkowego w j. angielskim w formacie A4  lub A5, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.)

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-V

Cele konkursu:
– pielęgnowanie tradycji świątecznych
– rozwijanie zainteresowań uczniów
– zabawa językiem angielskim
– wzbogacanie słownictwa

Ocenie podlegać będą: 

– wartość merytoryczna  (w klasach I-V treść i poprawność językowa)

– estetyka wykonania

– wartość artystyczna prezentowanych prac 

Prace wykonujemy ręcznie. Proszę o ich dostarczenie do Pani Moniki Krzymińskiej lub do wychowawcy. 

Termin:

Prace należy złożyć do 17.12.2020

Organizator:

Monika Krzymińska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie