04 KWIETNIA 2023 r.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

budynek w Jaczowie oraz budynek w Jerzmanowej