20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku ten dzień przypadał w niedzielę, jednak jak przekonuje UNICEF nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w innym terminie. 

W tym roku nasza szkoła obchody Praw Dziecka świętowała 29 i 30 listopada. Mury naszej szkoły przyozdobione zostały hasłami związanymi z prawami dziecka, w tych dniach uczniowie i nauczyciele przyszli ubrani na niebiesko solidaryzując się ze wszystkimi dziećmi na świecie.  Przeprowadzono lekcje wychowawcze i warsztatowe z psychologiem szkolnym Panią Karoliną Pisarską podczas których przybliżono sylwetkę Janusza Korczaka – człowieka o wielkim sercu, bezgranicznie oddanemu swoim wychowankom. Omówiona została historia powstania Konwencji o prawach dziecka oraz poszczególne prawa zapisane w dokumencie. Uczniowie mieli okazję obejrzeć również film i wykonać pracę plastyczną o tematyce praw dziecka.

Pani Beata Nadymus chcąc upamiętnić szkolne obchody Praw Dziecka sfotografowała każdą klasę wraz z wychowawcami, nauczycielami i Panią Dyrektor – Wiolettą Olejnik na sali gimnastycznej. 

Przedsięwzięcie miało na celu:

  • Zapoznanie dzieci i młodzieży z treścią dokumentów mówiących o ich prawach, w

tym odpowiednich zapisów w dokumentach szkolnych,

  • Uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i konsekwencji ich stosowania w

codziennym życiu,

  • Zapoznanie z pojęciami: norma, prawo, obowiązek, odpowiedzialność,
  • Kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia odmiennych poglądów,
  • Rozwijanie kultury i umiejętności współżycia w społeczności szkolnej.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za aktywne włączenie się w obchody Praw Dziecka.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o Prawach Dziecka:

Organizatorzy: Karolina Pisarska i Beata Nadymus 

Wioletta Olejnik 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie