15 września 2023 r. w naszej szkole odbyły się obchody ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata.

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, Fundacja Nasza Ziemia prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.

Sprzątanie Świata łączy ludzi” –  pod takim hasłem odbył się finał tegorocznej 30. edycji akcji.

Z tej okazji uczniowie klas I – IV obejrzeli prezentację multimedialną nt. SPRZĄTANIA ŚWIATA zaprezentowaną przez uczniów klasy IIa i p. Agnieszkę Paś oraz poznali zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac porządkowych. Następnie wraz ze swoimi nauczycielami udali się w teren, aby posprzątać najbliższą okolicę szkoły. 

W tym roku koordynatorami akcji były p. Magdalena Nadymus oraz p. Agnieszka Paś.

Wszystkim dziękujemy za włączenie się w akcję.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie