AKCJA: SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2021

„Myślę, więc nie śmiecę”

17 – 19.09.2021 r.

W piątek, 17 września 2021 r. w naszej szkole odbyły się obchody międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata.

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, Fundacja Nasza Ziemia prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.

Tegoroczna, 28. edycja akcji Sprzątanie Świata – Polska odbyła się pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”Jej celem było wsparcie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody.

Z tej okazji uczniowie klas I – V obejrzeli prezentację multimedialną nt. akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA, poznali zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac porządkowych. Następnie wraz ze swoimi wychowawcami udali się w teren, aby posprzątać najbliższą okolicę szkoły. 

Koordynatorami akcji były p. Magdalena Nadymus oraz p. Katarzyna Kaczocha.

Wszystkim dziękujemy za włączenie się w akcję.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie