Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… 
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał… 
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… 
To nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych,
przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości… 

Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarz

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Magdalena Nadymus,

p. Katarzyna Kaczocha

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów są ustalone w regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz Regulaminie Wyborów do Samorządu Uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

Samorząd Uczniowski powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej. Członkowie Samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradców spełniają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,  ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły).

W tym roku szkolnym do Prezydium Samorządu Uczniowskiego klas I-V w ogólnoszkolnych wyborach, które odbyły się 25. września 2020 r. zostało wybranych siedmioro uczniów.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

na rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący – Joachim Kempski (kl. 4 a)

Zastępca przewodniczącego – Natasza Szablewska (kl. 4 a)

Sekretarz – Zuzanna Kurek (kl. 4 a)

Skarbnik – Michał Babula (kl. 5 a)

oraz Sekcja Pomocnicza:

Klaudia Szorc  (kl. 4 a)

Oliwia Ciesielska a (kl. 4 a)

Katarzyna Tłuczek  (kl. 5 a)

Zadania zrealizowane przez Samorząd Uczniowski w obecnym roku szkolnym

1.  AKCJA: SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2020 „PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.” 18 – 20.09.2020 r.

2. WYBORY PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. 25.09.2020 r.

3. ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI Z OKAZJI DEN. 14.10.2020 r.

4. 21 LISTOPADA DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 21.11.2020 r.

5. ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA OD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 22.12.2020 r.

6. 23 STYCZNIA – DZIEŃ BEZ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH 23.01.2021 r.

7. BAL WALENTYNKOWO – KARNAWAŁOWY 12.02.2021 r.

8. DZIEŃ KOBIET 08.03.2021 r.

9. DZIEŃ WIOSNY 21.03.2021 r.