Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

r. szk. 2017/2018

  1. Przewodniczący Rady Rodziców  – Leszek Dubienko
  2. Zastępca Przewodniczącego rady Rodziców – Marta Gaworczak
  3. Sekretarz Rady Rodziców  – Witold Porosło
  4. Skarbnik Rady Rodziców  – Magdalena Szafran

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi odpowiednio: 

30,00 zł –  w przypadku uczęszczania do szkoły Podstawowej w Jaczowie
1 dziecka z rodziny

25,00 zł na każde dziecko – w przypadku uczęszczania do Szkoły Podstawowej w Jaczowie 2 i więcej dzieci z rodziny

Wpłaty można dokonywać u wychowawców klas lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

 PKO Bank Polski S.A.45 1020 3017 0000 2302 0310 0419

      (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka/ci oraz oddział, do którego uczęszcza/ją)

Prosimy o dokonywanie wpłat do 30 listopada 2020 r.

Prezydium Rady Rodziców