Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie został utworzony w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt: „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Punkt Przedszkolny funkcjonuje od dnia 28 września 2009 r. do którego przyjęto 14 dzieci w wieku 3-5 lat. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosił 3 godziny.

Od dnia 1 stycznia 2011 roku Punkt Przedszkolny finansowany jest z budżetu Gminy Jerzmanowa.

Z dniem 1 września 2011 roku dzienny wymiar godzin zajęć w Punkcie Przedszkolnym zwiększył się do 4 godzin.

Obecnie do Punktu Przedszkolnego uczęszcza 8 dzieci w wieku 3, 4 i 5 Lat.

Wychowawcą w Punkcie Przedszkolnym jest Pani mgr Sylwia Koszko.

Kadra:

–  mgr Sylwia Koszko – wychowawca
– Ewa Borodziuk – pomoc nauczyciela
– mgr Emilia Walczak- logopeda
– mgr Monika Krzymińska- język angielski

Rada Rodziców: 

– Sandra Ryś- przewodniczący

– Monika Dobrzańska- zastępca

– Katarzyna Tolak- skarbnik

-Kamila Perczuk – sekretarz

ZAJĘCIA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, ul. Główna 20

Dzień tygodnia Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący zajęcia Godziny
Poniedziałek Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 12:45-16:45
Wtorek Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 12:45-13:40
Język angielski Monika Krzymińska 13:40-14:10
Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 14:10-17:15
Środa Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 12:45-16:45
Rewalidacja- zajęcia indywidualne Aneta Wasiluk 13:15-14:15
Logopedia Emilia Walczak 13:40-14:25
Zajęcia indywidualne z logopedii Emilia Walczak 14:35-15:20
Czwartek Język angielski Monika Krzymińska 12:15-12:45
  Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 12:45- 16:45
  Rewalidacja- zajęcia indywidualne Aneta Wasiluk 13:35-14:35
Piątek Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 12:45-16:45
  Terapia pedagogiczna- zajęcia indywidualne Aneta Wasiluk 12:45- 13: 45