Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanej dalej ,,przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w Oddziale Przedszkolnym obejmuje realizację treści zawartych w programie- Nasze Przedszkole Małgorzaty Kwaśniewskiej
i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

Ramowy rozkład dnia jest rozkładem elastycznym z możliwością dokonywania zmian wynikających z potrzeb dzieci.

ZAJĘCIA W ODDZIALE PRZEDSZKJOLNYM

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, ul. Główna 20

Dzień tygodnia Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący zajęcia Godziny
Poniedziałek Edukacja przedszkolna Anna Kardasz 7:15-12:15
Zajęcia indywidualne z tyflopedagogiem Eulalia Kapuściok 11:30-12:15
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Anna Kardasz 12:15-13:05
Wtorek Edukacja przedszkolna Anna Kardasz 7:15-7:30
Religia Katarzyna Mońka 7:30-8:00
Edukacja przedszkolna Anna Kardasz 8:00-12:45
Gry i zabawy stolikowe Anna Kardasz 12:45-13:30
Środa Edukacja przedszkolna Anna Kardasz 7:15-7:30
Religia Katarzyna Mońka 7:30-8:00
Edukacja przedszkolna Anna Kardasz 8:00-9:00
Logopedia Emilia Walczak 9:00-10:00
Edukacja przedszkolna Anna Kardasz 10:00-12:45
Czwartek Edukacja przedszkolna Anna Kardasz 7:15-10:50
Język angielski Monika Krzymińska 10:50-11:20
Edukacja przedszkolna Anna Kardasz 11:20-12:45
Piątek Edukacja przedszkolna Anna Kardasz 7:15-10:50
Język angielski Monika Krzymińska 10:50-11:20
Edukacja przedszkolna Anna Kardasz 11:20-12:45
Zajęcia indywidualne rewalidacyjne Aneta Wasiluk 12:45-13:45

W sprawie opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Dzieci mogą również być odbierane przez osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

Kadra:

  • mgr Anna Kardasz – wychowawca
  • mgr Katarzyna Mońka– religia
  • mgr Monika Krzymińska – język angielski
  • mgr Emilia Walczak – logopeda
  • mgr Małgorzata Kostek – pomoc nauczyciela

Rada Rodziców:

  •  Leszek Dubienko
  • Marcin Sudoł
  • Barbara Krupa

Plan zajęć

Poniedziałek 7.15 – 12.15

Wtorek 7.15 – 12.45

Środa 7.15 – 12.45

Czwartek 7.15 – 12.45

Piątek 7.15 – 12.45