BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY –

CZYLI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W NOWYM ROKU SZKOLNYM