W tym roku Dzień z Patronem Szkoły świętowaliśmy 7 czerwca na boisku WKS Dragon Jaczów.

Uczniowie, z samego rana udali się tam pod opieką swoich nauczycieli, aby w radosnej i nieco luźniejszej atmosferze przeżyć niesamowitą żywą lekcję historii z bractwem rycerskim KERIM. Uczniowie dowiedzieli się o tym, jak żyło się w czasach średniowiecza i czy słusznie nazywa się tę epokę „wiekiem ciemnym”. Lekcja miała też charakter praktyczny, chętni uczniowie mogli pod okiem rycerzy sprawdzić się w pojedynkach rycerskich oraz przebrać w strój średniowieczny. Spotkanie z bractwem rycerskim zostało sfinansowane przez organ prowadzący szkołę – Gminę Jerzmanowa. Serdecznie za to dziękujemy.

W czasie pikniku można też było obserwować Słońce przez specjalny teleskop pokazujący przez odpowiednie filtry plamy na jego powierzchni i protuberancje. Czerwony kolor słońca to efekt zastosowanego filtra pokazującego świecący wodór. A to właśnie w 3/4 z wodoru zbudowane jest Słońce.

Nie zabrakło też tanecznej muzyki, zabaw na dmuchanym zamku, zabaw integracyjnych z chustą i konkurencji sportowych.

Serdecznie dziękujemy naszej niezawodnej Radzie Rodziców, która przygotowała smaczny poczęstunek. Wielkie podziękowania należą się Panu Józefowi Koszko – Sołtysowi wsi Jaczów, który przez całą imprezę grillował kiełbaski oraz Pracownikom Obsługi za wydawanie posiłków i pomoc w organizacji. Dziękujemy firmie Balcerzak za ufundowanie kiełbasek oraz Panu Krzysztofowi Kuczyńskiemu– prezesowi WKS Dragon Jaczów za udostępnienie boiska z zapleczem sanitarnym.


Przygotowała: Aneta Kantowicz

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie