28 kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość miała na celu upamiętnienie tego ważnego wydarzenia z historii Polski. Nie zapomniano także o Święcie Flagi, które obchodzimy 2 maja. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Jerzmanowa, pan Lesław Golba, sołtys wsi Jaczów, pan Józef Koszko oraz pani Wioletta Cyran a także przedszkolna grupa sześciolatków wraz z opiekunkami.

Spotkanie przypomniało uczniom trudną sytuację naszego kraju – rozbiory Polski. Zaprezentowano również najważniejsze wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Na apelu nie zabrakło także inicjatora tej ustawy – króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w którego wcielił się uczeń klasy 4a Nataniel Szulc. Koło wokalne pod kierunkiem p. Marioli Dubowskiej zaśpiewał piękne pieśni patriotyczne: Uwierz Polsko i Witaj Majowa Jutrzenko.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą, która regulowała podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli państwa. Określała zasady, na jakich miała opierać się władza państwa. Najważniejsze było to, że Konstytucja 3 Maja była wyrazem nadziei Polaków na wzmocnienie Polski osłabionej po I rozbiorze, nadzieją na silną władzę królewską i silną armię. Sytuacja mieszczan i chłopów też miała się poprawić. Była to wielka próba ratowania Rzeczypospolitej, którą podjęli posłowie Sejmu Czteroletniego.

Aby utrwalić ten ważny temat zachęcamy do obejrzenia  krótkiego filmu:

Proponujemy także quizy o Polsce, jej symbolach narodowych i o pierwszej konstytucji:

Przygotował Robert Wrzesiński, Aneta Kantowicz, Mariola Dubowska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie