ŚWIETLICA SZKOLNA – BUDYNEK W JERZMANOWEJ rok szkolny 2019/2020

  1. ŚWIETLICA FUNKCJONUJE W GODZINACH PORANNYCH od 7.15 do 7.45
  2. ŚWIETLICA ZAPEWNIA OPIEKĘ NAD UCZNIAMI PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH, tj. po 6 GODZ. LEKCYJNEJ, W ŚRODY po 5 GODZ. LEKCYJNEJ
  3. ODWOZY – 13.30, 15.00, 15.40
  4. KAŻDY UCZEŃ MA OBOWIĄZEK PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU ŚWIETLICY ORAZ REGULAMINU ODWOZÓW SZKOLNYCH
  5. RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK ZGŁASZAĆ FAKT OSOBISTEGO ODBIORU DZIECKA DO OPIEKUNA ŚWIETLICY.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godzinach poprzedzających rozpoczęcie lekcji oraz po lekcjach, gdy uczniowie oczekują na odwóz do domu.

W pomieszczeniu świetlicy uczniowie mają do dyspozycji gry oraz prasę.

Mają również możliwość oglądania telewizji i odrabiania prac domowych.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

GODZINY PRACY ŚWIETLICY – BUDYNEK JERZMANOWA