pokój wyciszeń

Każdy rok szkolny niesie za sobą nowe wyzwania, które podejmujemy z myślą o naszych uczniach. Ten rok również był pełen wyzwań.

W ramach ogólnopolskich programów realizowanych na wniosek Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie oraz Organu Prowadzącego zostały pozyskane środki w łącznej kwocie 411 135 zł.

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna Tablica, na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkoła otrzymała 42 435 zł.

Na realizację programu Laboratoria Przyszłości, mającego na celu podniesienie innowacyjności procesu dydaktycznego, budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości, tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) szkoła pozyskała środki w wysokości 70 000 zł.

Na doposażenie szkolnej biblioteki, m.in. zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia do bibliotek, sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także na realizację działań promujących czytelnictwo, biorąc udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa szkoła otrzymała 15 000 zł.

Ponadto w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” szkoła pozyskała dofinansowanie do czterech wycieczek szkolnych w łącznej kwocie 31 600 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego naszych uczniów poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. 49 uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie podczas trzydniowej wycieczki do Krakowa i Wieliczki zwiedziało, m.in. Kopalnię soli „Wieliczka”, Zamek Królewski na Wawelu, Kopiec Kościuszki, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas dwudniowej wycieczki do miasta Mikołaja Kopernika – Torunia, uczniowie odwiedzili, m.in. Piernikarnię Mistrza Bogumiła, Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Fort IV Twierdzy Toruń. W ramach tegorocznych obchodów święta szkoły 84 uczniów udało się na jednodniową wycieczkę do Poznania, gdzie zwiedzali Muzeum Henryka Sienkiewicza, Palmiarnię, Nowe ZOO, a także Muzeum Narodowe. Ostatnią wycieczką dofinansowaną ze środków Programu „Poznaj Polskę” był wyjazd do Wrocławia. 42 uczniów z klas młodszych zdobywało wiedzę w Hydropolis – Centrum Nauki o Wodzie, a także w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do każdego z wyżej wymienionych projektów, Gmina Jerzmanowa jako organ prowadzący sfinansowała wkład własny o wartości 20% wartości każdego przedsięwzięcia.

Dodatkowo ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź udało się pozyskać 40 000 zł, na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć specjalistycznych z terapii Biofeedback i zaadoptowanie pokoju wyciszeń dla uczniów w budynku szkoły w Jerzmanowej. Na zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia terapii Metodą Warnkego, a także na szkolenie pracownika szkoła otrzymała 24 900 zł. Metoda Warnkego jest pierwszą w Polsce metodą w całości opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją. 

Również dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź 96 uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie z klas IV-VII uczestniczyło w turnusie profilaktyczno-zdrowotnym zielona szkoła, w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie. Na realizację tego zadania szkoła otrzymała środki w wysokości 187 200 zł.

Dzięki staraniom Pani Wioletty Olejnik Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz Pana Lesława Golby Wójta Gminy Jerzmanowa udało się pozyskać dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie środki finansowe w kwocie 411 135 zł.

W imieniu całej szkolnej społeczności serdecznie dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie okazałe naszej szkole: Panu Lesławowi Golbie – Wójtowi Gminy Jerzmanowa, Panu Tadeuszowi Kozakowskiemu – Przewodniczącemu Rady Gminy Jerzmanowa, Radzie Gminy Jerzmanowa oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie