Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

W dniu 12 maja br. uczniowie klas trzecich naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji  Trzecioklasisty. Uczniowie pisali test z języka polskiego (złożony z dwóch części –słuchania i pisania ze zrozumieniem), matematyki  i  przyrody.

Był to ich pierwszy poważny sprawdzian, którego wyniki pozwolą poznać kompetencje uczniów po trzech latach edukacji i przygotować ich do dalszego etapu nauki. Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu w klasie III a czuwała wychowawczyni pani Agnieszka Paś, zaś w klasie III b – pani Magdalena Nadymus.

Opracowała: M. Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie