Wioletta Olejnik-

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie